МоралВ аптеках Украины

 • Международное название: Montelukast
 • Фарм. группа: Другие средства для системного применения при обструкти...
 • ATС-код: R03DC03
 • Условие продажи: по рецепту

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

 

МОРАЛ 10

 

(MORAL 10)

 

Склад:

 

діюча речовина: монтелукаст;

1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить монтелукасту натрію еквівалентно монтелукасту 10 мг;

допоміжні речовини: лактоза безводна, крохмаль кукурудзяний, гідроксипропілцелюлоза, натрію крохмальгліколят, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат, барвник універсальний жовтий IC-U-5855 (титану діоксид (Е 171), заліза оксид жовтий (Е 172)).

 

Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

 

Основні фізико-хімічні властивості: круглі, двоопуклі, блідо-жовтого кольору, гладкі, вкриті плівковою оболонкою таблетки, з рискою з одного боку.

 

Фармакотерапевтична група. Засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів. Блокатори лейкотрієнових рецепторів.

 

Код АТХ R03D C03.

 

Фармакологічні властивості.

 

Фармакодинаміка.

Цистеїніллейкотрієни (LTC4, LTD4, LTE4) є потужними ейкозаноїдами запалення, що виділяються різними клітинами, у тому числі опасистими клітинами та еозинофілами. Ці важливі проастматичні медіатори зв’язуються з цистеїніллейкотрієновими рецепторами (CysLT), присутніми в дихальних шляхах людини, і викликають таку реакцію, як бронхоспазм, гіперсекрецію, посилення проникності судин і збільшення кількості еозинофілів.

Монтелукаст при пероральному застосуванні є активною сполукою, яка з високою вибірковістю і хімічною спорідненістю зв’язується з CysLT1-рецепторами. Згідно з клінічними дослідженнями, монтелукаст пригнічує бронхоспазм після інгаляції LTD4 у дозі 5 мг. Бронходилатація спостерігається упродовж 2 годин після перорального застосування, цей ефект був адитивним до бронходилатації, спричиненої ?-агоністами. Лікування монтелукастом пригнічувало як ранню, так і пізню фази бронхоконстрикції, спричиненої антигенною стимуляцією. Монтелукаст порівняно з плацебо зменшує число еозинофілів периферичної крові у дорослих пацієнтів та дітей. У ході окремого дослідження прийом монтелукасту значно зменшував число еозинофілів у дихальних шляхах (визначених у мокротинні). У пацієнтів і дітей віком від 2 до 14 років монтелукаст порівняно з плацебо зменшує число еозинофілів периферичної крові та покращує клінічний контроль астми.

Під час досліджень за участю дорослих монтелукаст у дозі 10 мг 1 раз на добу порівняно з плацебо продемонстрував значне поліпшення показника ранкового ОФВ1 (зміна від початкового на 10,4 % і 2,7 %), ранкової пікової швидкості видиху (РПШВ) (зміна від початкового на 24,5 л/хв і 3,3 л/хв) і достовірне зменшення загального застосування ?-агоністів (зміна від початкового на –26,1 % і – 4,6 %). Позитивна динаміка денних і нічних симптомів астми, як повідомляли пацієнти, була достовірно кращою, порівняно з плацебо.

Дослідження за участю дорослих продемонстрували здатність монтелукасту доповнювати клінічний ефект інгаляційних кортикостероїдів (зміна (%) початкового показника після застосування інгаляційного беклометазону разом з монтелукастом порівняно з беклометазоном відповідно для ОФВ1: 5,43 % та 1,04 %; застосування ?-агоністів:  – 8,70 % та 2,64 %). Порівняно з інгаляційним беклометазоном (200 мкг 2 рази на добу, спейсерний пристрій), монтелукаст продемонстрував швидшу початкову відповідь, хоча упродовж 12-тижневого дослідження беклометазон спричиняв більш виражений середній терапевтичний ефект (% зміна початкового показника для монтелукасту порівняно з беклометазоном відповідно для ОФВ1: 7,49 % та 13,3 %; застосування ?-агоніста: –28,28 % та –43,89 %). Проте порівняно з беклометазоном у більшої кількості пацієнтів, які отримували лікування монтелукастом, досягнута подібна клінічна відповідь (тобто у 50 % пацієнтів, які отримували лікування беклометазоном, досягнуто поліпшення ОФВ1 приблизно на 11 % і більше порівняно з початковим, тоді як у 42 % пацієнтів, які отримували лікування монтелукастом, досягнуто такої ж відповіді).

Монтелукаст і флутиказон також покращували контроль астми відносно вторинних змінних, що оцінювалися упродовж 12-місячного періоду лікування.

ОФВ1 збільшився з 1,83 л до 2,09 л у групі монтелукасту і з 1,85 л до 2,14 л у групі флутиказону. Міжгрупова відмінність показника LS відносно збільшення ОФВ1 становила – 0,02 л із 95 % ДІ –0,06, 0,02. Середнє відсоткове збільшення від початкових показників належного ОФВ1 склало 0,6 % в групі лікування монтелукастом і 2,7 % в групі лікування флутиказоном. Відмінність показника LS була достовірна: –2,2 % з 95 % ДІ –3,6, –0,7.

Показник кількості днів із застосуванням ?-агоніста знизився з 38,0 % до 15,4 % у групі монтелукасту і з 38,5 % до 12,8 % у групі флутиказону. Міжгрупова відмінність показника LS відносно відсотка днів із застосуванням ?-агоніста була достовірною: 2,7 з 95 % ДІ 0,9, 4,5.

Показник кількості пацієнтів з нападом астми (напад астми визначено як період погіршення перебігу астми, що вимагає лікування пероральними стероїдами, незапланованого відвідування лікаря, невідкладної допомоги або госпіталізації) склав 32,2 % у групі монтелукасту і 25,6 % у групі флутиказону; коефіцієнт розбіжності (95 % ДІ) достовірний: дорівнює 1,38 (1,04, 1,84).

Показник кількості пацієнтів, які застосовували системні (в основному пероральні) кортикостероїди в період дослідження, склав 17,8 % у групі монтелукасту і 10,5 % у групі флутиказону. Міжгрупова відмінність показника LS була достовірною: 7,3 % з 95 % ДІ 2,9; 11,7.

Достовірне зменшення бронхоспазму, пов’язаного з фізичним навантаженням (БФН), було продемонстровано під час 12-тижневого дослідження у дорослих (максимальне зниження ОФВ1 22,33 % для монтелукасту порівняно з 32,40 % для плацебо; час до відновлення в межах 5 % від початкового ОФВ1 44,22 хв порівняно з 60,64 хв). Цей ефект спостерігався упродовж 12-тижневого періоду дослідження. Ефект в дослідженнях був продемонстрований в кінці інтервалу при прийомі один раз на добу.

У пацієнтів з чутливістю до аспірину, які отримували поточну терапію інгаляційними і/або пероральними кортикостероїдами, лікування монтелукастом порівняно з плацебо значно поліпшувало контроль астми (зміна початкового показника ОФВ1 становить 8,55 % проти – 1,74 %, зниження загального застосування ?-агоніста порівняно з початковим рівнем – 27,78 % проти 2,09 %).

Фармакокінетика.

Абсорбція

Монтелукаст швидко всмоктується після перорального прийому. Після застосування дорослими натще таблеток, вкритих плівковою оболонкою, по 10 мг, середня максимальна концентрація (Cmax) у плазмі крові досягалася через 3 години (Tmax). Середня біодоступність при пероральному застосуванні складає 64 %. Прийом звичайної їжі не впливав на біодоступність і на Cmax при пероральному застосуванні. Безпека і ефективність були підтверджені під час клінічних досліджень при застосуванні таблеток, вкритих плівковою оболонкою, 10 мг, незалежно від часу прийому їжі.

Розподіл

Понад 99 % монтелукасту зв'язується з білками плазми крові. Об’єм розподілу монтелукасту в стаціонарній фазі в середньому становить від 8 до 11 літрів. У ході досліджень на щурах із застосуванням радіоактивно-міченого монтелукасту проходження через гематоенцефалічний бар'єр було мінімальним. Крім того, у всіх інших тканинах концентрації позначеного радіоізотопом матеріалу через 24 години після прийому дози також виявилися мінімальними.

Метаболізм

Монтелукаст активно метаболізується. Під час досліджень із застосуванням терапевтичних доз концентрації метаболітів монтелукасту у стаціонарному стані плазми крові в дорослих і пацієнтів дитячого віку не визначалися.

Цитохром Р450 2С8 є основним ферментом у метаболізмі монтелукасту. Крім того, цитохроми CYP 3A4 і 2С9 відіграють незначну роль у метаболізмі монтелукасту, хоча ітраконазол (інгібітор CYP 3А4) не змінював фармакокінетичні показники монтелукасту у здорових добровольців, які отримували 10 мг монтелукасту на добу. Згідно з результатами досліджень in vitro з використанням мікросом печінки людини, терапевтичні плазмові концентрації монтелукасту не пригнічують цитохроми Р450 3А4, 2С9, 1А2, 2А6, 2С19 і 2D6. Участь метаболітів у терапевтичній дії монтелукасту є мінімальною.

Виведення

Кліренс монтелукасту із плазми крові у здорових дорослих добровольців у середньому становить 45 мл/хв. Після перорального прийому монтелукасту, міченого ізотопом, 86 % виводиться з калом протягом 5 днів і менше 0,2 % – із  сечею. У сукупності з біодоступністю монтелукасту при пероральному застосуванні цей факт вказує, що монтелукаст і його метаболіти майже повністю виводяться з жовчю.

Фармакокінетика в різних груп пацієнтів

Для пацієнтів із порушенням функції печінки легкого і середнього ступеня тяжкості корекція дози не потрібна. Дослідження за участю пацієнтів з порушенням функції нирок не проводилися. Оскільки монтелукаст і його метаболіти виводяться з жовчю, корекція дози для пацієнтів з порушенням функції нирок не вважається необхідною. Даних про характер фармакокінетики монтелукасту у пацієнтів з порушенням функції печінки тяжкого ступеня  (понад 9 балів за шкалою Чайлда - П'ю) немає.

При прийомі великих доз монтелукасту (що в 20 та 60 разів перевищували дозу, рекомендовану для дорослих) спостерігалося зниження концентрації теофіліну в плазмі крові. Цей ефект не спостерігається при прийомі рекомендованої дози 10 мг один раз на добу.

 

Клінічні характеристики.

 

Показання.

Як додаткове лікування при бронхіальній астмі у пацієнтів з персистуючою астмою від легкого до середнього ступеня, яка недостатньо контролюється інгаляційними кортикостероїдами, а також при недостатньому клінічному контролі астми за допомогою агоністів ?-адренорецепторів короткої дії, які застосовують при необхідності. У пацієнтів з астмою, які приймають Морал 10, цей препарат також полегшує симптоми сезонного алергічного риніту.

Профілактика астми, домінуючим компонентом якої є бронхоспазм, індукований фізичним навантаженням.

Полегшення симптомів сезонного та цілорічного алергічного риніту.

 

Протипоказання.

 

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.

Дитячий вік до 15 років (для дози 10 мг).

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

 

Морал 10 можна призначати разом з іншими препаратами, що зазвичай застосовуються для профілактики або тривалого лікування астми. При дослідженні взаємодії між лікарськими засобами рекомендована клінічна доза монтелукасту не мала важливого клінічного впливу на фармакокінетику таких препаратів: теофілін, преднізон, преднізолон, пероральні контрацептиви (етинілестрадіол/норетиндрон 35/1), терфенадин, дигоксин та варфарин.

У пацієнтів, які одночасно приймали фенобарбітал, площа під кривою «концентрація — час» (AUC) для монтелукасту знижувалася приблизно на 40 %. Оскільки монтелукаст метаболізується СYР 3А4, 2C8 і 2C9, необхідно бути обережним, особливо щодо дітей, якщо монтелукаст призначають одночасно з індукторами СYР 3А4, 2C8 і 2C9, наприклад фенітоїном, фенобарбіталом і рифампіцином.

Дослідження in vitro показали, що монтелукаст є потужним інгібітором CYP 2C8. Проте клінічне дослідження взаємодії лікарських засобів, що включають монтелукаст і розиглітазон (маркерний субстрат; препарат, що метаболізується за допомогою CYP 2C8), показали, що монтелукаст не є інгібітором CYP 2C8 in vivo. Таким чином, монтелукаст не впливає значною мірою на метаболізм препаратів, що метаболізуються за допомогою цього ферменту (наприклад паклітакселу, розиглітазону та репаглініду).

Під час досліджень in vitro було встановлено, що монтелукаст є субстратом CYP 2C8 і меншою мірою 2C9 та 3A4. У ході клінічного дослідження взаємодії лікарських засобів із застосуванням монтелукасту і гемфіброзилу (інгібітору CYP2C8 і 2С9) гемфіброзил підвищував системну експозицію монтелукасту в 4,4 рази. При одночасному застосуванні з гемфіброзилом або іншими потужними інгібіторами CYP 2C8 корекція дози монтелукасту не потрібна, але лікар повинен враховувати підвищений ризик виникнення побічних реакцій.

За результатами досліджень in vitro, не очікується виникнення клінічно важливих взаємодій з менш потужними інгібіторами CYP2C8 (наприклад з триметопримом). Одночасне застосування монтелукасту з ітраконазолом, сильним інгібітором CYP 3A4, не призводило до істотного підвищення системної експозиції монтелукасту.

 

Особливості застосування.

 

Пацієнтів необхідно попередити, що Морал 10 для перорального застосування ніколи не застосовують для лікування гострих нападів астми, а також про те, що вони повинні завжди мати при собі відповідний препарат екстреної допомоги. При гострому нападі слід застосовувати інгаляційні ?-агоністи короткої дії. Пацієнти повинні якнайшвидше проконсультуватися з лікарем, якщо вони потребують більшої кількості ?-агоніста короткої дії, ніж зазвичай.

Не слід різко замінювати монтелукастом терапію інгаляційними або пероральними кортикостероїдними препаратами.

Немає даних, які підтверджують, що дозу пероральних кортикостероїдів можна зменшити при одночасному застосуванні монтелукасту.

Повідомлялося про виникнення психоневрологічних явищ у пацієнтів, які приймали “Морал 10” (див. розділ «Побічні реакції»). Оскільки на ці явища можуть впливати інші фактори, невідомо, чи пов’язані ці явища із застосуванням препарату “Морал 10”. Лікарі повинні обговорити ці небажані явища зі своїми пацієнтами та/або їх доглядачами. Пацієнтам та/або доглядачам слід дати вказівки про те, щоб вони повідомляли свого лікаря про виникнення таких змін.

У поодиноких випадках у пацієнтів, які отримують протиастматичні засоби, в тому числі монтелукаст, може спостерігатися системна еозинофілія, інколи разом з клінічними проявами васкуліту, так званий синдром Чарга ? Страуса, лікування якого проводиться за допомогою системної кортикостероїдної терапії. Такі випадки зазвичай були пов’язані зі зменшенням дози або відміною кортикостероїдного препарату. Імовірність того, що антагоністи лейкотрієнових рецепторів можуть бути пов’язані з появою синдрому Чарга ? Страуса, неможливо спростувати або підтвердити. Лікарі повинні пам’ятати про можливість виникнення у пацієнтів еозинофілії, васкулітного висипання, погіршення легеневої симптоматики, ускладнення з боку серця та/або нейропатії. Пацієнтів, у яких виникли такі симптоми, слід повторно обстежити і переглянути їх схему лікування.

Лікування монтелукастом не дозволяє пацієнтам з аспіринозалежною астмою застосовувати аспірин чи інші нестероїдні протизапальні препарати.

Пацієнти з такими рідкісними спадковими захворюваннями, як непереносимість галактози, дефіцит лактази Лаппа або мальабсорбція глюкози-галактози, не повинні застосовувати цей препарат.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітність. Дослідження на тваринах не демонструють шкідливої дії на вагітність або ембріональний/фетальний розвиток.

Обмежена інформація бази даних відносно вагітностей не вказує на причинно-наслідковий зв’язок між застосуванням монтелукасту і виникненням мальформацій (таких як дефекти кінцівок), про які рідко повідомлялося в ході постмаркетингового застосування.

“Морал 10” можна застосовувати в період вагітності, тільки якщо це вважається безумовно необхідним.

Годування груддю. Дослідження на тваринах продемонстрували, що монтелукаст проникає в молоко. Невідомо, чи виводиться монтелукаст з грудним молоком у жінок.

“Морал 10” можна застосовувати в період годування груддю, тільки якщо це вважається безумовно необхідним.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не очікується, що монтелукаст впливатиме на здатність пацієнта керувати автотранспортом або іншими механізмами. Проте дуже рідко повідомлялося про сонливість або запаморочення.

 

Спосіб застосування та дози.

 

Доза для пацієнтів (віком від 15 років) з астмою або з астмою і супутнім сезонним алергічним ринітом становить 10 мг (1 таблетка) на добу, увечері. Для полегшення симптомів алергічного риніту час прийому підбирають індивідуально.

Загальні рекомендації. Терапевтичний вплив препарату “Морал 10” на показники контролю астми настає упродовж 1 дня. Препарат можна застосовувати незалежно від прийому їжі. Пацієнтам слід рекомендувати продовжувати приймати препарат, навіть якщо досягнуто контролю астми, а також в періоди загострення астми. Препарат не слід застосовувати одночасно з препаратами, що містять у складі діючу речовину монтелукаст.

Немає необхідності в корекції дози для пацієнтів літнього віку, пацієнтів з порушенням функції нирок або з порушеннями функції печінки від легкого до середнього ступеня тяжкості. Немає даних відносно пацієнтів з порушенням функції печінки тяжкого ступеня. Дозування для чоловіків і жінок однакове.

Препарат можна додавати до застосовуваного курсу лікування пацієнта.

Інгаляційні кортикостероїди. “Морал 10” можна застосовувати як додаткове лікування для пацієнтів, у яких інгаляційні кортикостероїди разом з ?-агоністами короткострокової дії, що застосовуються при необхідності, не забезпечують задовільний клінічний контроль захворювання.

Препаратом не слід різко замінювати інгаляційні кортикостероїди.

 

Діти. Застосовують дітям віком від 15 років. Дітям віком до 15 років слід застосовувати препарат у вигляді жувальних таблеток.

 

 

Передозування.

 

Жодної спеціальної інформації щодо лікування передозувань препарату “Морал 10” немає. У ході досліджень хронічної астми монтелукаст призначали в дозах до 200 мг/добу дорослим пацієнтам протягом 22 тижнів, а у короткочасних дослідженнях – до 900 мг/добу протягом приблизно одного тижня, при цьому клінічно важливі побічні реакції не виникали.

При постмаркетинговому застосуванні та під час досліджень надходили повідомлення про гостре передозування препарату “Морал 10”. Вони включали прийом препарату дорослими і дітьми в дозах, що перевищують 1000 мг (приблизно 61 мг/кг у дитини віком 42 місяців). Отримані клінічні і лабораторні дані відповідали профілю безпеки у дорослих пацієнтів і дітей. У більшості випадків передозування про побічні реакції не повідомлялось. Найчастіше спостерігалися побічні реакції, що відповідали профілю безпеки  препарату “Морал 10”  та включали: біль у животі, сонливість, спрагу, головний біль, блювання та психомоторну гіперактивність.

Невідомо, чи виводиться монтелукаст за допомогою перитонеального діалізу або гемодіалізу.

 

Побічні реакції.

У ході досліджень нижчезазначені побічні реакції спостерігалися часто (від ?1/100 до <1/10) у пацієнтів, які отримували лікування монтелукастом, з більшою частотою, ніж у пацієнтів, які отримували плацебо.

Таблиця 1

Клас систем органів Дорослі пацієнти,
діти віком від 15 років
З боку нервової системи Головний біль
З боку травної системи Абдомінальний біль

 

Постмаркетинговий період

 

Побічні реакції, про які повідомлялось у постмаркетинговий період, вказані згідно з класами систем органів у таблиці 2.

Таблиця 2

Клас систем органів Побічні реакції Частота*
Інфекції та інвазії Інфекції верхніх дихальних шляхів** Дуже часто
З боку системи крові та лімфатичної системи Тенденція до посилення кровоточивості Рідко
З боку імунної системи Реакції гіперчутливості, в тому числі анафілаксія Нечасто
Еозинофільна інфільтрація печінки Дуже рідко
З боку психіки Порушення сну, у тому числі нічні кошмари, безсоння, сомнамбулізм, дратівливість, тривожність, неспокій, ажитація, включаючи агресивну поведінку та ворожість, депресія. Нечасто
Психомоторна гіперактивність, тремор Рідко
Галюцинації, суїцидальні думки та поведінка (суїцидальність), дезорієнтація, порушення уваги, погіршення пам’яті. Дуже рідко
З боку нервової системи Запаморочення, млявість, парестезія/гіпестезія, судоми Нечасто
З боку серця Пальпітація Рідко
З боку дихальної системи, органів грудної клітки і середостіння Носова кровотеча Нечасто
Синдром Чарга – Страуса,
легенева субтропічна еозинофілія
Дуже рідко
З боку травної системи Діарея, нудота, блювання Рідко
Сухість у роті, диспепсія Нечасто
З боку гепатобіліарної системи Підвищення рівня трансаміназ сироватки (АЛТ, АСТ) Часто
Гепатит (включаючи холестатичне, гепатоцелюлярне та змішане ураження печінки) Дуже рідко
З боку шкіри і підшкірних тканин Висип Рідко
Гематома, кропив'янка, свербіж Нечасто
Ангіоневротичний набряк Рідко
Вузликова еритема, мультиформна еритема Дуже рідко
З боку кістково-м’язової системи і сполучної тканини Артралгія, міалгія, включаючи м'язові судоми Нечасто
З боку нирок та сечовивідних шляхів Енурез у дітей  
Загальні розлади і побічні ефекти, викликані прийомом препарату Пірексія Рідко
Астенія/втома, нездужання, набряк Нечасто
* Частота визначена як: дуже часто (?1/10), часто (від ?1/100 до <1/10), нечасто (від ?1/1000 до <1/100), рідко (від ?1/10000 до <1/1000), дуже рідко (<1/10000).
**Ця побічна реакція спостерігалася з частотою «дуже часто» у пацієнтів, які застосовували монтелукаст, а також у пацієнтів, які отримували плацебо, під час досліджень.

 

Термін придатності. 2 роки.

 

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

 

Умови зберігання.

 

Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 ?С.

 

Упаковка.

 

По 10 таблеток, вкритих плівковою оболонкою, у блістері. По 3 блістери в картонній пачці.

 

Категорія відпуску.

 

За рецептом.

 

Виробник.

 

МСН Лабораторіс Пвт. Лтд.

 

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

 

Дільниця № 42, промислова зона Анріч, Боларам, район Медак-502 325, Андхра Прадеш, Індія.

 • Астатор 10 Показания: Дополнительное лечение бронхиальной астмы у пациентов с персистирующей астмой легкой и средней степени, что недостаточно контролируется ингаляционными ГКС, а также при недостаточном клиническом контроле астмы с помощью ?-агонистов короткого действия, применяемые при необходимости. Симптоматическое лечение сезонного аллергического ринита у больных бронхиальной астмой. Профилактика астмы, доминирующим компонентом которой является бронхоспазм, индуцированный физическими нагрузками. Облегчение симптомов сезонного и круглогодичного аллергического ринита.
  Астатор 10 в аптеках
 • Астатор 4 Показания: Детям в возрасте от 2 до 5 лет дополнительное лечение бронхиальной астмы у пациентов с ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ астмой легкой и средней степени, что недостаточно контролируется ингаляционными ГКС, а также при недостаточном клиническом контроле астмы с помощью ?-агонистов краткосрочного действия, применяемые при необходимости; как альтернативный способ лечения вместо низких доз ингаляционных кортикостероидов для пациентов с ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ астмой легкой степени, у которых не было в последнее время серьезных приступов астмы, требующих приема внутрь кортикостероидов, а также для тех пациентов, у которых обнаружены непереносимость ингаляционных ГКС; профилактика астмы, доминирующим компонентом которой является бронхоспазм, индуцированный физическими нагрузками; облегчения симптомов сезонного и круглогодичного аллергического ринита.
  Астатор 4 в аптеках
 • Астатор 5 Показания: Детям в возрасте от 6 до 14 лет дополнительное лечение бронхиальной астмы у пациентов с ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ астмой легкой и средней степени, что недостаточно контролируется ингаляционными ГКС, а также при недостаточном клиническом контроле астмы с помощью ?-агонистов краткосрочного действия, применяемые при необходимости; как альтернативный способ лечения вместо низких доз ингаляционных кортикостероидов для пациентов с ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ астмой легкой степени, у которых не было в последнее время серьезных приступов астмы, требующих приема внутрь кортикостероидов, а также для тех пациентов, у которых обнаружены непереносимость ингаляционных ГКС; профилактика астмы, доминирующим компонентом которой является бронхоспазм, индуцированный физическими нагрузками; облегчения симптомов сезонного и круглогодичного аллергического ринита.
  Астатор 5 в аптеках
 • Вансейр Показания: Таблетки жевательные ВансЕйр 4 мг: Профилактика астмы у детей в возрасте от 2 до 5 лет. Сезонные аллергические риниты у детей от 2 до 5 лет. Таблетки жевательные ВансЕйр 5 мг: Профилактика и длительная терапия астмы, включая также предупреждение дневных и ночных симптомов заболевания у детей от 6 до 14 лет, а также лечения астмы у пациентов, чувствительных к ацетил салициловой кислоты, и для предупреждения бронхоконстрикции, вызванной физической нагрузкой . Сезонные аллергические риниты у детей от 6 до 14 лет.
  Вансейр в аптеках
 • Зеспира Показания: Монтелукастом 4 мг. профилактическое лечение бронхиальной астмы у детей в возрасте от 2 до 5 лет. Монтелукастом 5 мг. Дети от 6 до 14 лет и взрослые: лечение бронхиальной астмы у больных с повышенной чувствительностью к ацетил салициловой кислоты, профилактика бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой, включая предотвращение возникновения симптомов в дневные и ночные часы.
  Зеспира в аптеках
 • Класт Показания: Дополнительное лечение бронхиальной астмы у пациентов с персистирующей астмой легкой и средней степени, что недостаточно контролируется ингаляционными ГКС, а также при недостаточном клиническом контроле астмы с помощью ?-агонистов короткого действия, применяемые при необходимости. Симптоматическое лечение сезонного аллергического ринита у больных бронхиальной астмой. Профилактика астмы, доминирующим компонентом которой является бронхоспазм, индуцированный физическими нагрузками. Облегчение симптомов сезонного и круглогодичного аллергического ринита.
  Класт в аптеках
 • М-каст Показания: Детям в возрасте от 2 до 5 лет дополнительное лечение бронхиальной астмы у пациентов с персистирующей астмой легкой и средней степени, что недостаточно контролируется ингаляционными ГКС, а также при недостаточном клиническом контроле астмы с помощью ?-агонистов краткосрочного действия, применяемые при необходимости; как способ лечения, альтернативный низким дозам ингаляционных кортикостероидов, для пациентов с персистирующей астмой легкой степени, у которых не было недавно серьезных приступов астмы, требующих приема внутрь кортикостероидов, а также для тех пациентов, у которых обнаружены непереносимость ингаляционных ГКС; профилактика астмы у детей, у которых доминирующим компонентом является бронхоспазм, индуцированный физическими нагрузками; облегчения симптомов сезонного и круглогодичного аллергического ринита.
  М-каст в аптеках
 • Алергинол плюс Показания: Для уменьшения симптомов, связанных с сезонным и круглогодичным аллергическим ринитом, а также ринитом у больных бронхиальной астмой.
  Алергинол плюс в аптеках
 • Сингуляр Таблетки, покрытые оболочкой Взрослым и детям >15 лет: как дополнительное лечение БА у пациентов с персистирующей астмой легкой и средней тяжести, которая недостаточно контролируется ингаляционными ГКС, а также при недостаточном клиническом контроле астмы с помощью агонистов ?-адренорецепторов короткого действия, которые применяют при необходимости. Симптоматическое лечение сезонного аллергического ринита у больных БА. Профилактически перед физическими нагрузками для предотвращения астматического приступа. Таблетки жевательные Детям в возрасте 2–15 лет: дополнительное лечение БА у пациентов с персистирующей астмой легкой и средней тяжести, которая недостаточно контролируется ингаляционными ГКС, а также при недостаточном клиническом контроле БА с помощью агонистов адренорецепторов короткого действия, которые применяют при необходимости;…
  Сингуляр в аптеках
 • Синглон Для лечения бронхиальной астмы как дополнительная терапия у пациентов с персистирующей астмой легкой и средней степени тяжести, которая неадекватно контролируется, как средством первой помощи, ингаляционными кортикостероидами и короткодействующими ?-адренорецепторов, для облегчения симптомов сезонного аллергического ринита у пациентов с бронхиальной астмой и сопутствующим сезонным аллергическим ринитом. Для профилактики бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой.
  Синглон в аптеках
 • Милукант Показания: Детям от 2 до 5 лет: Вспомогательная терапия бронхиальной астмы у пациентов с персистирующей астмой легкой и средней степени в случаях, когда ингаляционные кортикостероиды и необходимые ?-агонисты короткого действия не обеспечивают необходимого клинического контроля. Альтернатива низко дозированной ингаляционным кортикостероидам в случаях, когда пациент с персистирующей астмой легкой степени не имел последнее время серьезных приступов астмы, которые требуют перорального применения кортикостероидов, или если пациент не подвергается действию ингаляционных кортикостероидов или выявлены их непереносимость. Профилактически перед физической нагрузкой для предотвращения астматического приступа.
  Милукант в аптеках
 • Лукаст Показания: Профилактика и длительное лечение бронхиальной астмы, включая предотвращение дневных и ночных симптомов заболеваний, лечение бронхиальной астмы у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетил салициловой кислоты, предупреждение бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой; снятия симптомов сезонного аллергического ринита.
  Лукаст в аптеках