М-кастВ аптеках Украины

 • Международное название: Montelukast
 • Фарм. группа: Другие средства для системного применения при обструкти...
 • ATС-код: R03DC03
 • Условие продажи: по рецепту

IНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

 

М-КАСТ

 

(M-KAST)

 

Склад:

 

діюча речовина: montelukast;

1 таблетка жувальна містить монтелукасту натрію 4,15 мг (еквівалентно монтелукасту       4 мг);

допоміжні речовини: маніт (Е 421), целюлоза мікрокристалічна, гідроксипропілцелюлоза, натрію кроскармелоза, заліза оксид (Е 172), вода очищена, аспартам (Е 951), штучний вишневий ароматизатор, магнію стеарат.

 

Лікарська форма. Таблетки жувальні.

 

Основні фізико-хімічні властивості: рожевого кольору, крапчасті, овальні, двоопуклі таблетки без оболонки, з тисненням «Х» з одного боку та «52» з іншого боку.

 

Фармакотерапевтична група. Протиастматичні засоби. Селективний і перорально активний блокатор лейкотрієнових рецепторів.

 

Код АТХ R03D C03.

 

Фармакологічні властивості  

 

Фармакодинаміка.  

Цистеїніллейкотрієни (LTC4, LTD4, LTE4) є потужними ейкозаноїдами запалення, що виділяються різними клітинами, у тому числі опасистими клітинами та еозинофілами. Ці важливі проастматичні медіатори зв’язуються з цистеїніллейкотрієновими рецепторами (CysLT), присутніми в дихальних шляхах людини, і викликають такі реакції як бронхоспазм, виділення мокротиння, проникність судин і збільшення кількості еозинофілів.

Монтелукаст є активною сполукою, яка з високою вибірковістю і хімічною спорідненістю зв’язується з CysLT1-рецепторами. Монтелукаст спричиняє значне блокування цистеїніллейкотрієнових рецепторів дихальних шляхів, що було підтверджено його здатністю інгібувати бронхоконстрикцію в астматичних пацієнтів, спричинену вдиханням LTD4. Навіть низька доза  5 мг спричиняє значну блокаду  стимульованої LTD4 бронхоконстрикції. Монтелукаст спричиняє бронходилатацію протягом 2 годин після перорального застосування; цей ефект був адитивним до бронходилатації, спричиненої    ?-агоністами.

Лікування монтелукастом пригнічує бронхоспазм як на ранній, так і на пізній стадії, знижуючи реакцію на антигени. Монтелукаст порівняно з плацебо зменшує число еозинофілів периферичної крові у дорослих пацієнтів та дітей. У окремому дослідженні прийом монтелукасту значно зменшував число еозинофілів у дихальних шляхах (за вимірами мокротиння). У дорослих пацієнтів і дітей віком від 2 до 14 років монтелукаст порівнянно з плацебо зменшує число еозинофілів периферичної крові та покращує клінічний контроль астми.

Фармакокінетика.  

Абсорбція

Після прийому монтелукаст швидко і практично повністю всмоктується. Після прийому натще препарату у формі жувальних таблеток у дозі 4 мг Cmax у дітей віком від 2 до 5 років досягається через 2 години. Cmax на 66 % вища, а Сmin – нижча порівняно зі значеннями, отриманими для дорослих при прийомі таблеток 10 мг.

Розподіл.

Понад 99 % монтелукасту зв’язується з білками плазми. Об’єм розподілу монтелукасту в стаціонарній фазі в середньому становить від 8 до 11 літрів. При дослідженні позначеного монтелукасту проходження через гематоенцефалічний бар’єр було мінімальним.  У всіх інших тканинах концентрація позначеного радіоізотопом матеріалу через 24 години після дози також виявилася мінімальною.

Метаболізм.

Монтелукаст активно метаболізується. У дослідженнях терапевтичних доз концентрації метаболітів монтелукасту у стаціонарному стані плазми крові в дорослих і пацієнтів дитячого віку не визначаються.

Під час досліджень in vitro з використанням мікросом печінки людини доведено, що цитохроми Р450 3А4, 2А6 і 2С9 беруть участь у метаболізмі монтелукасту. На підставі результатів подальших досліджень мікросом печінки людини in vitro показано, що в терапевтичних концентраціях монтелукаст не пригнічує цитохроми Р450 3А4, 2С9, 1А2, 2А6, 2С19 і 2D6. Участь метаболітів у терапевтичній дії монтелукасту є мінімальною.

Виведення.

Кліренс монтелукасту із плазми здорових дорослих добровольців у середньому становить           45 мл/хв. Після пероральної дози міченого ізотопом монтелукасту 86 % виводиться з калом протягом 5 днів і менше ніж  0,2 % – із  сечею. У сукупності з біодоступністю монтелукасту при пероральному призначенні цей факт вказує, що його метаболіти майже повністю виводяться з жовчю.

Фармакокінетика в різних груп пацієнтів

Для пацієнтів з печінковою недостатністю легкого і середнього ступеня корекція дози не потрібна. Дослідження за участю пацієнтів з нирковою недостатністю не проводилися. Оскільки монтелукаст і його метаболіти виводяться з жовчю, корекція дози для пацієнтів з нирковою недостатністю не вважається необхідною. Даних про характер фармакокінетики монтелукасту у пацієнтів з тяжкою печінковою недостатністю (понад 9 балів за шкалою Чайлд-П’ю) немає.

При прийомі великих доз монтелукасту (що в 20 та 60 разів перевищували дозу, рекомендовану для дорослих) спостерігалося зниження концентрації теофіліну в плазмі. Цей ефект не спостерігається при прийомі дози 10 мг один раз на день.

Фармакокінетичні дослідження показали, що профілі концентрації жувальних таблеток по 4 мг у дітей віком від 2 до 5 років та жувальних таблеток по 5 мг у дітей віком від 6 до 14 років аналогічні профілю концентрації таблеток вкритих оболонкою по 10 мг у дорослих.

 

Клінічні характеристики.

 

Показання.

Дітям віком від 2 до 5 років:

додаткове лікування бронхіальної астми у пацієнтів з персистуючою астмою від легкого до помірного ступеня, що недостатньо контролюється інгаляційними кортикостероїдними препаратами,   а   також   при   недостатньому  клінічному  контролі  астми   за  допомогою  ?-агоністів короткострокової дії, що застосовуються при необхідності;

як спосіб лікування, альтернативний низьким дозам інгаляційних кортикостероїдів, для пацієнтів з персистуючою астмою легкого ступеня, в яких не було нещодавно серйозних нападів астми, що потребують перорального прийому кортикостероїдів, а також для тих пацієнтів, у яких виявлено непереносимість інгаляційних кортикостероїдних препаратів;

профілактика астми у дітей, у яких домінуючим компонентом є бронхоспазм, індукований фізичними навантаженнями;

полегшення симптомів сезонного та цілорічного алергічного риніту.

 

Протипоказання.

 

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату. Дитячий вік до 2 років.

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.  

 

М-Каст можна призначати разом з іншими препаратами для профілактики або тривалого лікування астми. У ході дослідження взаємодії між лікарськими засобами рекомендована клінічна доза монтелукасту не мала значного клінічного впливу на фармакокінетику таких препаратів: теофілін, преднізон, преднізолон, пероральні контрацептиви (етинілестрадіол/норетиндрон 35/1), терфенадин, дигоксин та варфарин.

У пацієнтів, які одночасно приймали фенобарбітал, площа під кривою «концентрація-час» (AUC) для монтелукасту знижувалася приблизно на 40 %. Оскільки монтелукаст метаболізуєтся СYР 3А4, необхідно бути обережним, особливо щодо дітей, якщо монтелукаст призначають одночасно з індукторами СYР 3А4, наприклад фенітоїном, фенобарбіталом і рифампіцином.

Дослідження in vitro показали, що монтелукаст є потужним інгібітором CYP 2C8. Проте дані клінічного дослідження взаємодії лікарських засобів, що включають монтелукаст і розиглітазон (препарат, що метаболізується за допомогою CYP 2C8), показали, що монтелукаст не є інгібітором CYP 2C8 in vivo. Таким чином, монтелукаст не впливає  значною мірою на метаболізм препаратів, що метаболізуються за допомогою цього ферменту (наприклад паклітакселу, розиглітазону та репаглініду).

 

Особливості застосування.

 

Пацієнтів необхідно попередити, що М-Каст не слід застосовувати для зняття гострих астматичних нападів. Рекомендується продовжувати лікування звичайними відповідними препаратами для зняття нападів. У разі гострого нападу слід застосовувати інгаляційні бета-агоністи короткої дії. Пацієнтам необхідно якнайшвидше проконсультуватися з лікарем, якщо їм потрібна більша, ніж зазвичай, кількість інгаляцій бета-агоністів короткої дії.

Не слід різко замінювати монтелукастом терапію інгаляційними або пероральними кортикостероїдними препаратами.

У поодиноких випадках у пацієнтів, які отримують протиастматичні засоби, в тому числі монтелукаст, може спостерігатися системна еозинофілія, інколи разом з клінічними проявами васкуліту, так званий синдром Чарг-Страуса (гранулематозний алергічний ангіїт), лікування якого проводиться за допомогою системної кортикостероїдної терапії. Такі випадки зазвичай (але не завжди) були пов’язані зі зменшенням або відміною терапії кортикостероїдними препаратами. Імовірність того, що антагоністи лейкотрієнових рецепторів можуть бути пов’язані з появою синдрому Чарг-Страуса, неможливо ані спростувати, ані підтвердити, тому лікарів необхідно попередити про можливість виникнення у пацієнтів еозинофілії, васкулітного висипання, погіршання легеневої симптоматики, ускладнення з боку серцевої системи та/або нейропатії. Пацієнтам, у яких розвивалися вищезгадані симптоми, необхідно пройти повторне обстеження, а схему їхнього лікування слід повторно переглянути.

М-Каст містить аспартам, який є джерелом фенілаланіну. Пацієнтам, хворим на фенілкетонурію, необхідно враховувати, що 1 таблетка 4 мг містить фенілаланін у кількості, еквівалентній дозі фенілаланіну 0,674 мг.

Загальні рекомендації щодо застосування препарату.

Терапевтична дія препарату щодо контролю астматичних параметрів триває протягом дня. Пацієнтам слід рекомендувати продовжувати прийом препарату, навіть коли астма є контрольованою, а також в період загострення астми.

Коригування дози для пацієнтів з печінковою недостатністю легкого чи помірного ступеня чи нирковою недостатністю не потрібне. Даних про характер фармакокінетики монтелукасту у пацієнтів з тяжкою печінковою недостатністю (понад 9 балів за шкалою Чайлд-П’ю) немає, тому рекомендації щодо корегування дози відсутні.

Дозування препарату є однаковим для пацієнтів чоловічої та жіночої статі.

М–Каст як спосіб лікування, альтернативний низьким дозам інгаляційних кортикостероїдів, при персистуючій астмі легкого ступеня.

Монтелукаст не рекомендуєтся як монотерапія хворим із персистуючою астмою помірного ступеня. Рішення про застосування  монтелукасту як лікарського засобу, альтернативного низьким дозам інгаляційних кортикостероїдних препаратів, для дітей, хворих на персистуючу астму легкого ступеня, може бути прийняте лише для пацієнтів без тяжких астматичних нападів у недавньому анамнезі, що потребують перорального застосування кортикостероїдів, а також для тих пацієнтів, які не можуть приймати інгаляційні кортикостероїдні препарати.

Персистуюча астма легкого ступеня –  це астма, при якій прояв симптомів астми відбувається частіше 1 разу на тиждень, але рідше 1 разу на добу, нічні напади спостерігаються частіше 2-х разів на місяць, але рідше 1 разу на тиждень, між епізодами функція легень залишається у нормі. Якщо згодом (як правило, протягом 1 місяця) неможливо досягти задовільного контролю астми, слід оцінити необхідність додаткової або іншої протизапальної терапії, що базується на поетапній системі лікування астми. Контроль астми у пацієнтів необхідно періодично оцінювати.

Профілактика астми у дітей віком від 2 років, у яких домінуючим компонентом є бронхоспазм, індукований фізичними навантаженнями.

У хворих віком від 2 до 5 років бронхоспазм, спричинений фізичними навантаженнями, може бути основною ознакою персистуючої астми, що потребує лікування інгаляційними кортикостероїдними препаратами. Стан пацієнта слід оцінювати на 2–4 тижні після початку лікування монтелукастом. Якщо не спостерігається задовільного результату лікування, слід прийняти рішення про додаткове чи інше лікування.  

Лікування препаратом М-Каст порівняно з іншими способами лікування астми.  Якщо лікування препаратом М-Каст проводиться як додаткова терапія до лікування інгаляційними кортикостероїдними препаратами, не можна різко переходити на М-Каст замість інгаляційних кортикостероїдів.

 

Застосування у період вагітності або годування груддю.  

 

Препарат призначений для застосування дітям.

 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.  

 

Препарат призначений для застосування дітям.

 

Спосіб застосування та дози.

 

Застосовують внутрішньо дітям віком від 2 до 5 років. Препарат слід застосовувати дітям під наглядом дорослих.

Пацієнтам з астмою та алергічним ринітом (сезонним та цілорічним) необхідно приймати 1 таблетку жувальну 4 мг 1 раз на добу.

Для лікування астми таблетку жувальну слід приймати ввечері за 1 годину до або через    2 години після прийому їжі. Для полегшення симптомів алергічного риніту час прийому підбирають індивідуально.

Індивідуальний підбір дози для даної вікової категорії не потрібен.

 

Діти.

 

Застосовують дітям віком від 2 до 5 років.

 

Передозування.

 

Жодної спеціальної інформації щодо лікування передозувань препаратом М-Каст немає. У дослідженнях хронічної астми монтелукаст призначали в дозах до 200 мг/день дорослим пацієнтам протягом 22 тижнів, а при короткочасних дослідженнях – до 900 мг/день протягом приблизно одного тижня, при цьому клінічно значущих побічних реакцій не спостерігалося.

При постмаркетинговому застосуванні та під час клінічних досліджень надходили повідомлення про гостре передозування монтелукастом. Вони включали прийом препарату дорослими і дітьми в дозах, що перевищують 1000 мг (приблизно 61 мг/кг, дитина у віці 42 місяці). Отримані клінічні і лабораторні дані відповідали профілю безпеки для дорослих пацієнтів і дітей.

У більшості повідомлень про випадки передозування ніяких небажаних явищ не спостерігалося. Найчастіше спостерігалися побічні ефекти, що відповідали профілю безпеки  препарату М-Каст та включали біль у животі, сонливість, спрагу, головний біль, блювання та психомоторну гіперактивність.

Невідомо, чи виводиться монтелукаст за допомогою перитонеального діалізу або гемодіалізу. Лікування симптоматичне.

 

Побічні реакції.  

 

Інфекції та інвазії: інфекції верхніх дихальних шляхів.

З боку нервової системи: головний біль.

З боку шлунково-кишкового тракту: біль у животі.

Загальні розлади: спрага.

Побічні реакції, зареєстровані у постмаркетинговому періоді.

З  боку  кровоносної і лімфатичної системи: тенденція до посилення кровоточивості.

З боку  імунної системи: реакції гіперчутливості, в тому числі анафілаксія, еозинофільна інфільтрація печінки.

З боку психіки: порушення сну, у тому числі нічні кошмари, галюцинації, безсоння, дратівливість, гнів, нетерплячість, збудження, включаючи агресивну поведінку або ворожість, тремор, депресії, дезорієнтація,  дуже рідко – суїцидальні наміри та поведінка (суїцидальність), порушення пам’яті, уваги.  

З  боку нервової  системи: млявість і запаморочення, парестезія/гіпоестезія, судоми.

З  боку серцево-судинної системи: відчуття серцебиття.

З  боку травної системи: діарея, сухість у роті, диспепсія, нудота, блювання.

З боку гепатобіліарної системи: підвищення рівнів трансаміназ сироватки (АЛТ, АСТ), гепатит (холестатичний гепатит, гепатоцелюлярне та змішане ураження).

З боку шкіри і підшкірних тканин: ангіоневротичний набряк, гематома, кропив’янка, свербіж, висипання, нодозна вузликова еритема.

З  боку кістково-м’язової системи і сполучної тканини: артралгія, міалгія, включаючи м'язові судоми.

Загальні розлади: астенія/втома, відчуття дискомфорту, набряк, гарячка, пірексія.

З боку дихальної системи: носова кровотеча, синдром Чарг-Страуса, легенева субтропічна еозинофілія.

З боку сечовидільної системи: енурез у дітей.

Термін придатності. 2 роки.

 

Умови зберігання.

 

Зберігати в недоступному для дітей, сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25°С.    

 

Упаковка. По 10 таблеток жувальних у блістері, по 3 блістери в картонній коробці.

 

 

Категорія відпуску. За рецептом.

 

 

Виробник.

 

Ауробіндо Фарма Лімітед – Юніт VII, Індія / Aurobindo Pharma Limited – Unit VII, India.

 

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

 

Sy. № 411/Р; 425/Р; 434/Р; 435/Р та 458/P, Плот № S1 (парт), Спеціальна економічна зона (Фарма), АРІІС Грін Індастріел Парк, Полепаллі Віладж, Джедчела Мандал, Андхра-Прадеш, 509302, Індія / Sy. No.411/Р; 425/Р; 434/Р; 435/Р and 458/P, Plot No. S1(part), Special Economic Zone (Pharma), APIIC Green Industrial Park, Polepally Village, Jederchla Mandal, Andhra Pradesh, 509302, India.

 

Заявник.

 

Ауробіндо Фарма Лтд, Індія / Aurobindo Pharma Ltd, India.

 

Місцезнаходження заявника.

 

Плот № 2, Маітрайвайхар, Емірпет, Хідерабад – 500 038., А.Р., Індія / Plot No. 2, Maitrivihar, Ameerpet, Hyderabad – 500 038., A.P., India.

 • Астатор 10 Показания: Дополнительное лечение бронхиальной астмы у пациентов с персистирующей астмой легкой и средней степени, что недостаточно контролируется ингаляционными ГКС, а также при недостаточном клиническом контроле астмы с помощью ?-агонистов короткого действия, применяемые при необходимости. Симптоматическое лечение сезонного аллергического ринита у больных бронхиальной астмой. Профилактика астмы, доминирующим компонентом которой является бронхоспазм, индуцированный физическими нагрузками. Облегчение симптомов сезонного и круглогодичного аллергического ринита.
  Астатор 10 в аптеках
 • Астатор 4 Показания: Детям в возрасте от 2 до 5 лет дополнительное лечение бронхиальной астмы у пациентов с ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ астмой легкой и средней степени, что недостаточно контролируется ингаляционными ГКС, а также при недостаточном клиническом контроле астмы с помощью ?-агонистов краткосрочного действия, применяемые при необходимости; как альтернативный способ лечения вместо низких доз ингаляционных кортикостероидов для пациентов с ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ астмой легкой степени, у которых не было в последнее время серьезных приступов астмы, требующих приема внутрь кортикостероидов, а также для тех пациентов, у которых обнаружены непереносимость ингаляционных ГКС; профилактика астмы, доминирующим компонентом которой является бронхоспазм, индуцированный физическими нагрузками; облегчения симптомов сезонного и круглогодичного аллергического ринита.
  Астатор 4 в аптеках
 • Астатор 5 Показания: Детям в возрасте от 6 до 14 лет дополнительное лечение бронхиальной астмы у пациентов с ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ астмой легкой и средней степени, что недостаточно контролируется ингаляционными ГКС, а также при недостаточном клиническом контроле астмы с помощью ?-агонистов краткосрочного действия, применяемые при необходимости; как альтернативный способ лечения вместо низких доз ингаляционных кортикостероидов для пациентов с ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ астмой легкой степени, у которых не было в последнее время серьезных приступов астмы, требующих приема внутрь кортикостероидов, а также для тех пациентов, у которых обнаружены непереносимость ингаляционных ГКС; профилактика астмы, доминирующим компонентом которой является бронхоспазм, индуцированный физическими нагрузками; облегчения симптомов сезонного и круглогодичного аллергического ринита.
  Астатор 5 в аптеках
 • Вансейр Показания: Таблетки жевательные ВансЕйр 4 мг: Профилактика астмы у детей в возрасте от 2 до 5 лет. Сезонные аллергические риниты у детей от 2 до 5 лет. Таблетки жевательные ВансЕйр 5 мг: Профилактика и длительная терапия астмы, включая также предупреждение дневных и ночных симптомов заболевания у детей от 6 до 14 лет, а также лечения астмы у пациентов, чувствительных к ацетил салициловой кислоты, и для предупреждения бронхоконстрикции, вызванной физической нагрузкой . Сезонные аллергические риниты у детей от 6 до 14 лет.
  Вансейр в аптеках
 • Зеспира Показания: Монтелукастом 4 мг. профилактическое лечение бронхиальной астмы у детей в возрасте от 2 до 5 лет. Монтелукастом 5 мг. Дети от 6 до 14 лет и взрослые: лечение бронхиальной астмы у больных с повышенной чувствительностью к ацетил салициловой кислоты, профилактика бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой, включая предотвращение возникновения симптомов в дневные и ночные часы.
  Зеспира в аптеках
 • Класт Показания: Дополнительное лечение бронхиальной астмы у пациентов с персистирующей астмой легкой и средней степени, что недостаточно контролируется ингаляционными ГКС, а также при недостаточном клиническом контроле астмы с помощью ?-агонистов короткого действия, применяемые при необходимости. Симптоматическое лечение сезонного аллергического ринита у больных бронхиальной астмой. Профилактика астмы, доминирующим компонентом которой является бронхоспазм, индуцированный физическими нагрузками. Облегчение симптомов сезонного и круглогодичного аллергического ринита.
  Класт в аптеках
 • Морал Показания: Как дополнительное лечение при бронхиальной астме у пациентов с персистирующей астмой легкой и средней степени, которая недостаточно контролируется ингаляционными кортикостероидами, а также при недостаточном клиническом контроле астмы с помощью агонистов ?-адренорецепторов короткого действия, которые применяют при необходимости. У пациентов с астмой, принимающих Морал 10, этот препарат также облегчает симптомы сезонного аллергического ринита. Профилактика астмы, доминирующим компонентом которой является бронхоспазм, индуцированный физической нагрузкой. Облегчение симптомов сезонного и круглогодичного аллергического ринита.
  Морал в аптеках
 • Алергинол плюс Показания: Для уменьшения симптомов, связанных с сезонным и круглогодичным аллергическим ринитом, а также ринитом у больных бронхиальной астмой.
  Алергинол плюс в аптеках
 • Сингуляр Таблетки, покрытые оболочкой Взрослым и детям >15 лет: как дополнительное лечение БА у пациентов с персистирующей астмой легкой и средней тяжести, которая недостаточно контролируется ингаляционными ГКС, а также при недостаточном клиническом контроле астмы с помощью агонистов ?-адренорецепторов короткого действия, которые применяют при необходимости. Симптоматическое лечение сезонного аллергического ринита у больных БА. Профилактически перед физическими нагрузками для предотвращения астматического приступа. Таблетки жевательные Детям в возрасте 2–15 лет: дополнительное лечение БА у пациентов с персистирующей астмой легкой и средней тяжести, которая недостаточно контролируется ингаляционными ГКС, а также при недостаточном клиническом контроле БА с помощью агонистов адренорецепторов короткого действия, которые применяют при необходимости;…
  Сингуляр в аптеках
 • Синглон Для лечения бронхиальной астмы как дополнительная терапия у пациентов с персистирующей астмой легкой и средней степени тяжести, которая неадекватно контролируется, как средством первой помощи, ингаляционными кортикостероидами и короткодействующими ?-адренорецепторов, для облегчения симптомов сезонного аллергического ринита у пациентов с бронхиальной астмой и сопутствующим сезонным аллергическим ринитом. Для профилактики бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой.
  Синглон в аптеках
 • Милукант Показания: Детям от 2 до 5 лет: Вспомогательная терапия бронхиальной астмы у пациентов с персистирующей астмой легкой и средней степени в случаях, когда ингаляционные кортикостероиды и необходимые ?-агонисты короткого действия не обеспечивают необходимого клинического контроля. Альтернатива низко дозированной ингаляционным кортикостероидам в случаях, когда пациент с персистирующей астмой легкой степени не имел последнее время серьезных приступов астмы, которые требуют перорального применения кортикостероидов, или если пациент не подвергается действию ингаляционных кортикостероидов или выявлены их непереносимость. Профилактически перед физической нагрузкой для предотвращения астматического приступа.
  Милукант в аптеках
 • Лукаст Показания: Профилактика и длительное лечение бронхиальной астмы, включая предотвращение дневных и ночных симптомов заболеваний, лечение бронхиальной астмы у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетил салициловой кислоты, предупреждение бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой; снятия симптомов сезонного аллергического ринита.
  Лукаст в аптеках